Ondřej Hausl

Vedoucí oddělení IT, L3 support, virtualizace, servery, firewally, cloud, Microsoft, Linux.